Spikerlər

Azərbaycanın ilk dizayn müsabiqəsində spikerlər özəl olaraq dəvət edilib.